Politika zaštite okoliša

U skladu sa planom poslovanja organizacija Sladorana d.o.o. donosi Politiku zaštite okoliša, s ciljem ostvarenja svih zakonskih zahtijeva, zaštite biološke okoline, te smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.

U svojim aktivnostima i procesima analiziramo sve aspekte okoliša te ocjenjujemo njihov značaj utjecaja na okoliš. Za značajne aspekte okoliša izrađujemo adekvatne planove i programe radi očuvanja okoliša.

Zakonska regulativa se kontinuirano prati, te poduzimaju potrebne aktivnosti na žurnom usklađivanju sa zakonskim propisima na svim područjima.

U slučaju incidentnih situacija vezano za okoliš poduzet ćemo sve potrebne i zakonski propisane aktivnosti da uklonimo incidentnu situaciju i smanjimo štetnu posljedicu u okolišu. Pored ovoga poduzet ćemo sve potrebne korake na istraživanju uzroka, te otklanjanja uzroka incidenta kako se isti više ne bi ponovio.

Omogućiti ćemo kontinuiranu edukaciju zaposlenika uključenih u aktivnosti zaštite okoliša.

U provedbi procesa rada i kompletnog poslovanja tvrtke uključujemo opredjeljenje za trajno poboljšanje sustava zaštite okoliša, te sprečavanja negativnog djelovanja na okoliš.

Posebnu važnost posvećujemo izboru dobavljača pa ćemo stoga pri odabiru dobavljača preferirati one koji vode brigu o zaštiti okoliša.

Realizacija politike zaštite okoliša je stalna obveza svih zaposlenika.

Mjerljivim ciljevima podupirati ćemo i ostvarivati Politiku zaštite okoliša, te kontinuirano ocjenjivati primjerenost politike kroz Upravinu ocjenu.

U Županji, 01.09.2014.
Uprava

© 2012. Sladorana d.d. | Sva prava pridržana

Alba marketing // Izrada Web stranica // SEO // Internet oglašavanje